Photo taken with Xiaomi Redmi Note 4X

ISO:
Exposure:
Focal Length:
Camera:Xiaomi Redmi Note 4X
Lens:
ISO:100
Exposure:1/321
Focal Length:3.5 mm
Camera:Xiaomi Redmi Note 4X
Lens:
ISO:100
Exposure:1/489
Focal Length:3.5 mm
Camera:Xiaomi Redmi Note 4X
Lens:
ISO:115
Exposure:1/33
Focal Length:3.5 mm
Camera:Xiaomi Redmi Note 4X
Lens:
ISO:100
Exposure:1/1468
Focal Length:3.5 mm
Camera:Xiaomi Redmi Note 4X
Lens:
ISO:870
Exposure:1/20
Focal Length:3.5 mm
Camera:Xiaomi Redmi Note 4X
Lens:
ISO:100
Exposure:1/33
Focal Length:3.6 mm
Camera:Xiaomi Redmi Note 4X
Lens:

Developed By Neeraj Joshi