Photo taken with Xiaomi Redmi 4X

ISO:100
Exposure:1/1037
Focal Length:4.1 mm
Camera:Xiaomi Redmi 4X
Lens:
ISO:100
Exposure:1/1000
Focal Length:4.1 mm
Camera:Xiaomi Redmi 4X
Lens:
ISO:162
Exposure:1/33
Focal Length:4.1 mm
Camera:Xiaomi Redmi 4X
Lens:
ISO:100
Exposure:1/120
Focal Length:4.1 mm
Camera:Xiaomi Redmi 4X
Lens:
ISO:101
Exposure:1/1840
Focal Length:4.1 mm
Camera:Xiaomi Redmi 4X
Lens:
ISO:539
Exposure:1/30
Focal Length:4.1 mm
Camera:Xiaomi Redmi 4X
Lens:

Developed By Neeraj Joshi