Photo taken with Xiaomi Mi A1

ISO:320
Exposure:1/50
Focal Length:3.8 mm
Camera:Xiaomi Mi A1
Lens:
ISO:125
Exposure:1/220
Focal Length:3.8 mm
Camera:Xiaomi Mi A1
Lens:
ISO:500
Exposure:1/25
Focal Length:3.8 mm
Camera:Xiaomi Mi A1
Lens:
ISO:125
Exposure:1/50
Focal Length:3.8 mm
Camera:Xiaomi Mi A1
Lens:
ISO:160
Exposure:1/50
Focal Length:3.8 mm
Camera:Xiaomi Mi A1
Lens:
ISO:100
Exposure:1/963
Focal Length:3.8 mm
Camera:Xiaomi Mi A1
Lens:
ISO:100
Exposure:1/640
Focal Length:3.8 mm
Camera:Xiaomi Mi A1
Lens:
ISO:640
Exposure:1/25
Focal Length:3.8 mm
Camera:Xiaomi Mi A1
Lens:
ISO:125
Exposure:1/268
Focal Length:3.8 mm
Camera:Xiaomi Mi A1
Lens:

Developed By Neeraj Joshi