Photo taken with motorola moto g(6) plus

ISO:50
Exposure:1/1524
Focal Length:4.2 mm
Camera:motorola moto g(6) plus
Lens:
ISO:50
Exposure:1/2553
Focal Length:4.2 mm
Camera:motorola moto g(6) plus
Lens:
ISO:219
Exposure:1/35
Focal Length:4.2 mm
Camera:motorola moto g(6) plus
Lens:
ISO:91
Exposure:1/120
Focal Length:4.2 mm
Camera:motorola moto g(6) plus
Lens:
ISO:706
Exposure:1/17
Focal Length:4.2 mm
Camera:motorola moto g(6) plus
Lens:
ISO:425
Exposure:1/30
Focal Length:4.2 mm
Camera:motorola moto g(6) plus
Lens:

Developed By Neeraj Joshi