Photo taken with HUAWEI LUA-U22

ISO:89
Exposure:1/2900
Focal Length:3.5 mm
Camera:HUAWEI LUA-U22
Lens:

Developed By Neeraj Joshi