Photo taken with HUAWEI GRA-UL10

ISO:64
Exposure:
Focal Length:3.8 mm
Camera:HUAWEI GRA-UL10
Lens:

Developed By Neeraj Joshi