Photo taken with Fujifilm FinePix SL300

ISO:64
Exposure:1/80
Focal Length:11.3 mm
Camera:Fujifilm FinePix SL300
Lens:
ISO:100
Exposure:1/40
Focal Length:22.0 mm
Camera:Fujifilm FinePix SL300
Lens:
ISO:64
Exposure:1/70
Focal Length:4.3 mm
Camera:Fujifilm FinePix SL300
Lens:
ISO:64
Exposure:1/70
Focal Length:5.0 mm
Camera:Fujifilm FinePix SL300
Lens:
ISO:64
Exposure:1/250
Focal Length:24.2 mm
Camera:Fujifilm FinePix SL300
Lens:
ISO:100
Exposure:1/210
Focal Length:33.6 mm
Camera:Fujifilm FinePix SL300
Lens:
ISO:64
Exposure:1/400
Focal Length:89.5 mm
Camera:Fujifilm FinePix SL300
Lens:
ISO:64
Exposure:1/80
Focal Length:83.0 mm
Camera:Fujifilm FinePix SL300
Lens:
ISO:64
Exposure:1/320
Focal Length:22.0 mm
Camera:Fujifilm FinePix SL300
Lens:
ISO:64
Exposure:1/52
Focal Length:4.3 mm
Camera:Fujifilm FinePix SL300
Lens:

Developed By Neeraj Joshi