Photo taken with Fuji GW690III

ISO:100
Exposure:
Focal Length:90.0 mm
Camera:Fuji GW690III
Lens:Canon EF 15mm f/2.8 Fisheye

Developed By Neeraj Joshi